S8.jpg
אחריות

בלי אותיות קטנות, ובלי bullshit! כל השלדות החל משנת הדגם 2019, כולל מתלה ה Switch Infinity מכוסים לכל החיים מפני נזק הנגרם מפגם בייצור עבור הרוכש המקורי של האופניים.

פגמי צבע מכוסים במסגרת האחריות לשנה בלבד. 
YETI תתקן או תחליף עפ"י שיקול דעת היצרן כל שלדה פגומה, אך ישנם מספר תנאים פשוטים וקלים שאתם מתבקשים לקיים:

1 / רישום האופניים בקישור.


2 / במקרה של חשש לפגם, בדיקה של האופניים אצל משווק מורשה של YETI בלבד! (באחת מארבעת החנויות שלנו בארץ).

האחריות אינה מכסה נזק עקב בלאי רגיל, הזנחה או הרס מכוון.


אחריות לכל החיים חלה על כל השלדות 2019 והלאה (כולל SB100 2018).

דגמים משנתון 2018 ולפני יכוסו במסגרת האחריות הקודמת של היצרן (5 שנים או שנתיים, בהתאם למועד הרכישה)!

אנחנו ממליצים לכם לבצע את הרישום ומבטיחים לצ'פר אתכם אם תרשמו.