top of page
Warranty_1_edited.jpg

WARRANTY

בלי אותיות קטנות, ובלי bullshit!

כל השלדות החל משנת הדגם 2019, כולל מתלה ה Switch Infinity מכוסים לכל החיים מפני נזק הנגרם מפגם בייצור עבור הרוכש המקורי של האופניים. פגמי  צבע מכוסים במסגרת האחריות לשנה בלבד.

 

YETI תתקן או תחליף עפ"י שיקול דעת היצרן כל שלדה פגומה, אך ישנם מספר תנאים פשוטים וקלים שאתם מתבקשים לקיים:

1. רישום האופניים בקישור.

 

2. שמירה של עותק מודפס או דיגיטלי של חשבונית הקניה שלכם היא חובה ובאחריות מלאה שלכם. החשבונית נדרשת לצורך הפעלת האחריות ע"י היצרן!

3. במקרה של חשש לפגם, בדיקה של האופניים אצל משווק מורשה של YETI בלבד! (בכל אחת מהחנויות המורשות שלנו בארץ).
האחריות אינה מכסה נזק עקב בלאי רגיל, הזנחה או הרס מכוון.

4. במקרה של נזק שאינו מכוסה באחריות היצרן, תינתן האפשרות ל Crash Policy בתנאים מועדפים בהתאם לתנאי האחריות - כלומר עבור הרכוש המקורי של האופניים וכפוף להצגת חשבונית רכישה.

5. ונטיל אופניים בע"מ - נציגת YETI בישראל מחויבת ללקוחותיה למתן השירות הטוב ביותר. ככזה אנו נעשה את כל מה שניתן מול היצרן על מנת לטפל בפניה שלכם. לקוחות ונטיל אופניים יזכו לעדיפות בטיפול מול YETI, וכן לעדיפות לאספקת חלקים שוטפים לתחזוקת האופניים שלכם.

 

6. לקוחות אשר רכשו את האופניים שלהם בחו"ל - טיפול באחריות יבוצע מול הגורם ממנו רכשו את האופניים.

קיימת האפשרות לטיפול ע"י ונטיל אופניים ללקוחות שרכשו בחו"ל, בעלות דמי טיפול מינימליים של 2,750 ₪.
אפשרות זו מותנת לשיקול דעתה הבלעדי של ונטיל אופניים, ולהחלטתה.

אחריות לכל החיים חלה על כל השלדות 2019 והלאה.
דגמים משנתון 2018 ולפני יכוסו במסגרת האחריות הקודמת של היצרן (5 שנים או שנתיים, בהתאם למועד הרכישה)!
אחריות מותנית ברישום האופניים באתר היצרן בקישור מעלה.

bottom of page